DET MODERNA ORGANISATORISKA LANDSKAPET ÄR PLATT


#människorärviktigast

EN NY ERA FÖR ARBETSLIVET


Ledarskap -> Medarbetarskap -> Självledarskap

#boid #holocracy #företagskultur #teal #ledarskapsutveckling #självledarskap #digitalisering #inkludering #EQ #kommunikativt ledarskap #kompetensutveckling #management3.0 #agile


Företagens utveckling sker genom medarbetarens utveckling.

Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är en nyckelfråga för alla verksamheter. Nutidens medarbetare efterfrågar ett kommunikativt ledarskap där kunskap och kontinuerlig kompetenstillförsel är en självklarhet.

Man självorganiserar sig, vill ha delaktighet, vara med och forma helheten - och vara en betydande del av den. Individer har alla någon form av ledarskapsroll – på jobbet och i livet. Alla vill ha makten över sin egen kompetensutveckling.

Medarbetaren vill styra sin egen utveckling


Självledarskapet är ett ständigt pågående projekt. Medarbetaren har hela tiden behov av flera sätt att ta till sig kunskap.

Den fysiska utbildningslokalen kompletteras med kompetensutveckling online via olika typer av kunskapsbanker och webbutbildningar.

Medarbetare har individuella preferenser när det gäller hur, var och när man är tillgänglig för kompetensutveckling. Man letar efter sätt att utveckla sig som har mervärden som gemenskap, autencitet och samhörighet.

Personlig utveckling = företagets utveckling


Självledarskap

Självledarskap

Motivation

Motivation

Frihet

Frihet

Inflytande

Inflytande

Ansvar

Ansvar

Vad krävs för att skapa utvecklingen?


Digitaliseringen har skapat behov av nya metoder för kompetensutveckling. Möjligheter till utbildning online som är mätbar och följer en strategi blir allt viktigare.

Värdefull kunskap som används i traditionell utbildning behöver finna en digital pedagogik och digitala verktyg för att möta verksamheter och individer på deras villkor.

Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapstillförsel


#blended_learning

En symbios mellan fysiska möten och utbildning på distans skapar en attraktiv och kreativ kunskapsmiljö där man möjliggör kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapstillförsel.

Blended learning är e-learningutbildning på distans kombinerat med fysiska utbildningsträffar som ger kraft i form av flexibilitet, feedback och interaktivitet. Blended learning som utbildningsform har breda möjligheter där man kan stimulera deltagarens sinnen genom rörligt material, grafik, ljud och musik. Kompletterat med text och övningar skapar det meningsfull och hållbar kompetensutveckling.

Kunskap är organisationens bränsle


  • Högre motivation
  • Lustfyllt lärande
  • Tillgång till kunskap när det behövs (pull inte push)
  • Lägre personalomsättning
  • Långsiktig beteendeförändring
  • Kostnadseffektivt
NextLVL Learning Management System - utveckling som håller.

#utveckling_som_håller


NextLVL är ett LMS - Learning Management System - en komplett lösning för att bygga, marknadsföra, sälja och genomföra kurser digitalt.

Vår e-learningplattform är till för kompetensutveckling och har funktioner som gör det roligt att skapa och gå kurser. NextLVL är ett verktyg för dig som vill nå ut bredare, skala upp er verksamhet och jobba med kunskap i den digitala samtiden.

Motivation.se - Sveriges ledarskapssajt

NextLVL är utvecklat i samverkan med Motivation.se som jobbar med kunskapsspridning varje dag genom redaktionellt innehåll och samarbeten med kunskapsleverantörer.

 

Några möjligheter med NextLVL


Drip Schedule

Med Drip Schedule kan du schemalägga publiceringen av ditt kursinnehåll över tid.

H5P-interaktiva mallar

H5P ger möjlighet att skapa rika och interaktiva webbupplevelser på ett enkelt och effektivt sätt. Läs mer på www.H5P.org

Påminnelser

Med påminnelser kan kursdeltagare själva schemalägga sin tid för träning och utveckling.

Mät utveckling över tid

Med vår statistik-komponent kan deltagare och grupper mäta effekterna av sin träning och utveckling.

När som helst, var som helst

Lustfyllt lärande, på alla plattformar, jorden runt!

Framtiden är ständigt nära


Möjligheterna till lärande har förändrats fundamentalt.

 

Kontakta oss så berättar vi mer.

08-410 223 40